Achtergrond en doel

aavanrulerArnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de invloedrijkste protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Zijn naam klinkt vaak in één adem met die van K.H. Miskotte en O. Noordmans. Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zo’n tien delen. Dit gebeurt op initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).
Met de uitgave van dit Verzameld Werk van Van Ruler komt het grootste deel van de duizelingwekkende hoeveelheid manuscripten en publicaties beschikbaar. Ook beschikbaar komen niet eerder gepubliceerde en niet meer beschikbare teksten. Dit levert allerlei nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek op. De teksten zijn per thema chronologisch geordend, zodat we kunnen zien hoe Van Rulers denken zich over allerlei onderwerpen heeft ontwikkeld.
Onderzoeker dr. Dirk van Keulen zorgt voor de ontsluiting. Hij wordt daarin begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. G. van den Brink.