Stichting uitgave Verzameld Werk

De Stichting ter bevordering van de uitgave van het Verzameld Werk van A.A. van Ruler is opgericht om de uitgavenreeks mogelijk te maken, onder meer door het verwerven van subsidies en het organiseren van begeleidende activiteiten.
Voorzitter is de heer K. van Ruler, zoon van A.A. van Ruler.
Het gironummer van de Stichting is 2313403.