Inhoudsopgave deel 1

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
deel 1: De aard van de theologie

Woord vooraf
Inleiding

1. UNIVERSITEIT EN WETENSCHAP

De waarheid is nog niet af
De ernst van het betrekkelijke
Kan een opvatting verouderd zijn?
De waardering van de rede
Der Wissenschaftler in dieser Zeit
De openbare universiteit
De verhouding van de mens en de wetenschap in het licht van de theologie

2. DE THEOLOGISCHE WETENSCHAP

Geloof en wetenschap
Filosofie en theologie
Woord en werkelijkheid
De theologische wetenschap een functie van de kerk?
Methode en mogelijkheden van de dogmatiek, vergeleken met die van de exegese
Dogmatisch en kritisch – een tegenstelling?
De noodzakelijkheid van een trinitarische theologie
De evolutie van het dogma
Het geloof komt ook ná de rede
Geloofssymbolen en wetenschappelijke begrippen
Menselijkheid in de theologie
Evangelie en ideologie
Christocentriciteit en wetenschappelijkheid in de systematische theologie

3. DE STUDIE VAN DE THEOLOGIE

Wat is toch theologie?
Achtergrond en problemen van de theologische staatsfaculteit
De duplex ordo
De gestalte van de kerk in de universiteit
De theologische faculteit aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Wat doen we eigenlijk als theologische faculteit
Losse indrukken over twintig jaar
De kerkelijke vakken in de theologische opleiding
De theoloog en zijn studie (1931)
De theoloog en zijn studie (1939)
De roeping tot het ambt
Geloofsovertuiging en theologische studie
Overleggingen omtrent uw toekomst
De opleiding van de predikant
Vruchtbaar theologie studeren
Studenten, ga uit preken!

4. THEOLOGIE 1930-1970

De theologische wetenschap in de Nederlandse cultuur sinds 1930
Nieuwe vragen na vijftien jaren