Voordelig intekenen

Extra voordeel voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Het bestuur van de Stichting Aanpakken (www.stichtingaanpakken.nl) heeft toegezegd aan dienstdoende predikanten en kerkelijke werkers in de Protestantse Kerk in Nederland een financiële tegemoetkoming te verstrekken van € 10,- bij aanschaf van deel I. Daartoe dient u na ontvangst van boek en factuur een mail te zenden aan secretariaat@stichtingaanpakken.nl waarin u aangeeft waar u werkzaam bent als dienstdoend predikant of pastoraal werker en waarin u vermeldt uw giro- of bankrekeningnummer en factuurnummer. U ontvangt dan rechtstreeks van de Stichting de financiële bijdrage van € 10,-. U moet uiteraard aan de uitgeverij het totale factuurbedrag voldaan.