Wie is wie?

Onderzoeker

Als wetenschappelijk onderzoeker is  theologiehistoricus dr. D. van Keulen sinds 2005 aan het project verbonden.
Hij promoveerde in 2003 aan de Vrije Universiteit met het proefschrift ‘Bijbel En Dogmatiek. Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer’.

 

 

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie van het project bestaat in 2017 uit prof. dr. G. van den Brink, dr. P. van den Heuvel, drs. ir. T. Jacobs, prof. dr. F.A. van Lieburg, dr. B. Plaisier, drs. J. Stelwagen en dr. J.P. de Vries.
De leiding van het project is in handen van prof. dr. G. van den Brink.
Op de foto: de begeleidingscommissie in 2007.
Staand: v.l.n.r.: W.J. Knol (Uitg. Boekencentrum), T. Jacobs, A.J. Plaisier, W.J. van Asselt (met deel 1 Verzameld Werd), K. van Ruler, D. van Keulen, J. Stelwagen. Zittend v.l.n.r.: G. van den Brink, P. van den Heuvel. G.G. de Kruijf (in 2007 voorzitter) ontbreekt op de foto.

Stichting uitgave van het Verzameld Werk

De Stichting ter bevordering van de uitgave van het Verzameld Werk van A.A. van Ruler is opgericht om de uitgavenreeks mogelijk te maken, onder meer door het verwerven van subsidies en het organiseren van begeleidende activiteiten.
Voorzitter is de heer K. van Ruler, zoon van A.A. van Ruler.
Het gironummer van de Stichting is 2313403.
Mocht u interesse hebben om bij te dragen aan het project, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting, K. van Ruler.

Kees van Ruler beschrijft zijn betrokkenheid bij het project, lees hier