Home

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de meest invloedrijke protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Zijn naam klinkt vaak in één adem met die van O. Noordmans en K.H. Miskotte. Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zeven delen, waarvan er inmiddels vijf verschenen zijn (in acht banden). Het initiatief tot deze uitgave is destijds genomen door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Met de uitgave van dit Verzameld Werk van Van Ruler komt het grootste deel van een indrukwekkende hoeveelheid manuscripten en publicaties beschikbaar, waaronder niet eerder gepubliceerde of niet meer beschikbare teksten. Dit levert allerlei nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek op. De teksten zijn per thema chronologisch geordend, zodat we kunnen zien hoe Van Rulers denken zich over allerlei onderwerpen heeft ontwikkeld. Onderzoeker dr. Dirk van Keulen zorgt voor de ontsluiting. Hij wordt daarin begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. G. van den Brink.

UITNODIGING    –   Presentatie Verzameld Werk A.A. van Ruler, deel 5A
Op 15 december 2020 wordt een nieuw deel van het Verzameld Werk gepresenteerd.
U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de digitale presentatiebijeenkomst op 15 december 2020, van 20.00 – 21.30 uur.
Deze datum is bijzonder, want het is 15 december a.s. precies vijftig jaar geleden dat Van Ruler overleed.
Daar zal tijdens de presentatiebijeenkomst dan ook bij stilgestaan worden.
Na een inleiding over Van Rulers overlijden en de reacties daarop zullen drie deskundigen een peiling verrichten naar de actualiteitswaarde van het werk van Van Ruler dat in deze band beschikbaar komt.
De presentatie zal te volgen zijn via het programma Zoom.
Wanneer u zich hier opgeeft, ontvangt u kort tevoren een link naar de Zoom-sessie via email.
Voor het volledige programma: zie het persbericht

Deel 5 A is bezorgd, ingeleid en geannoteerd door dr. D. van Keulen en draagt als ondertitel: ‘Kerk, liturgie, prediking, sacramenten‘.
Het omvat de volgende onderdelen:
     1. De kerk bezien vanuit het perspectief van predikant
     2. Aspecten van de kerk
     3. Zondag – kerkgang – liturgie – kerkbouw
     4. Prediking
     5. De sacramenten
Voor de volledige inhoudsopgave: klik hier.

Nieuwe rubriek: Voor een verfrissende kennismaking met A.A. van Ruler is een nieuwe rubriek geopend:
Duikplank. Neem vanuit de actualiteit een duik in zijn theologie!
In de eerste aflevering neemt Jan Domburg ons mee naar een meditatie over 1 Korinthe 13.

Geluidsopnamen van enkele morgenwijdingen die Van Ruler hield voor de AVRO-radio:
–  12 oktober 1970: Romeinen 1:1
–  30 juni 1970:        Romeinen 3:25a
Geluidsopname van een radiogesprek voor de Wereldomroep:
–  2 april 1961:        Geloof en ongeloof. Gedachten bij Pasen

Video reportage van de presentatie van deel 6A en 6B in oktober 2016 in het gebouw van de Eerste Kamer in den Haag, met interview van Dirk van Keulen; klik hier