Home

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de meest invloedrijke protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Zijn naam klinkt vaak in één adem met die van O. Noordmans en K.H. Miskotte. Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zeven delen, waarvan er inmiddels vijf verschenen zijn (in negen banden). Het initiatief tot deze uitgave is destijds genomen door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Met de uitgave van dit Verzameld Werk van Van Ruler komt het grootste deel van een indrukwekkende hoeveelheid manuscripten en publicaties beschikbaar, waaronder niet eerder gepubliceerde of niet meer beschikbare teksten. Dit levert allerlei nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek op. De teksten zijn per thema chronologisch geordend, zodat we kunnen zien hoe Van Rulers denken zich over allerlei onderwerpen heeft ontwikkeld. Onderzoeker dr. Dirk van Keulen zorgt voor de ontsluiting. Hij wordt daarin begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. G. van den Brink.

Presentatie deel 5C
De presentatie is bepaald op vrijdag 25 november om 13.30 uur in de aula van het nieuwe gebouw van de ThUK in Utrecht (Plompetorengracht). 

Presentatie Verzameld Werk A.A. van Ruler, deel 5A
Op 15 december 2020 is een nieuw deel van het Verzameld Werk gepresenteerd.
Op die dag was het precies vijftig jaar geleden dat Van Ruler overleed.
Daar is tijdens de presentatiebijeenkomst dan ook bij stilgestaan.

Dirk van Keulen gaf een overzicht van de reacties in kerkelijk Nederland op het overlijden van Van Ruler. Deze bijdrage is onder de titel ‘De ridder is gestorven’ opgenomen in het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800.
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).
Ciska Stark, universitair hoofddocent homiletiek en liturgiek, PThU sprak over ‘Van Ruler en de prediking’
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).
Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie, ThUK over ‘Van Ruler en de liturgie’
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).
en Hans Kronenburg, oecumenicus over ‘Van Ruler over katholiciteit’
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).

Persberichten bij de verschijning van deel 5A:
Nederlands Dagblad 14 dec. 2020
Reformatorisch Dagblad 14 dec. 2020
Friesch Dagblad 15 dec. 2020
Reformatorisch Dagblad 16 december 2020

Deel 5 A is bezorgd, ingeleid en geannoteerd door dr. D. van Keulen en draagt als ondertitel: ‘Kerk, liturgie, prediking, sacramenten‘.
Het omvat de volgende onderdelen:
     1. De kerk bezien vanuit het perspectief van predikant
     2. Aspecten van de kerk
     3. Zondag – kerkgang – liturgie – kerkbouw
     4. Prediking
     5. De sacramenten
Voor de volledige inhoudsopgave: klik hier.

Nieuwe rubriek: Voor een verfrissende kennismaking met A.A. van Ruler is een nieuwe rubriek geopend:
Duikplank. Neem vanuit de actualiteit een duik in zijn theologie!
In de eerste aflevering neemt Jan Domburg ons mee naar een meditatie over 1 Korinthe 13.

Geluidsopnamen van enkele morgenwijdingen die Van Ruler hield voor de AVRO-radio:
–  12 oktober 1970: Romeinen 1:1
–  30 juni 1970:        Romeinen 3:25a
Geluidsopname van een radiogesprek voor de Wereldomroep:
–  2 april 1961:        Geloof en ongeloof. Gedachten bij Pasen

Video reportage van de presentatie van deel 6A en 6B in oktober 2016 in het gebouw van de Eerste Kamer in den Haag, met interview van Dirk van Keulen