Home

 Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de meest invloedrijke protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Zijn naam klinkt vaak in één adem met die van O. Noordmans en K.H. Miskotte.
Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zeven delen, waarvan er inmiddels vijf verschenen zijn (in zeven banden). Het initiatief tot deze uitgave is destijds genomen door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Met de uitgave van dit Verzameld Werk van Van Ruler komt het grootste deel van een indrukwekkende hoeveelheid manuscripten en publicaties beschikbaar, waaronder niet eerder gepubliceerde of niet meer beschikbare teksten. Dit levert allerlei nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek op. De teksten zijn per thema chronologisch geordend, zodat we kunnen zien hoe Van Rulers denken zich over allerlei onderwerpen heeft ontwikkeld.
Onderzoeker dr. Dirk van Keulen zorgt voor de ontsluiting. Hij wordt daarin begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. G. van den Brink.

Actueel
Recent verschenen: deel 5 B: Kerkorde, kerkrecht, ambt,
bezorgd door dr. D. van Keulen, dr. P. van den Heuvel en drs. J. Stelwagen.
Gepresenteerd in de Diependaalse Kerk te Hilversum op 14 december 2018.
De Diependaalse Kerk was in zijn Hilversumse jaren de wijkkerk van Van Ruler.
Voor het programma van deze bijeenkomst, klik hier.
Voor de inhoudsopgave van deel 5 B, klik hier

Geluidsopnamen van enkele morgenwijdingen die Van Ruler hield voor de AVRO-radio:
–  12 oktober 1970: Romeinen 1:1
–  30 juni 1970:        Romeinen 3:25a

Geluidsopname van een radiogesprek voor de Wereldomroep:
–  2 april 1961:        Geloof en ongeloof. Gedachten bij Pasen

Video reportage van de presentatie van deel 6A en 6B in oktober 2016 in het gebouw van de Eerste Kamer in den Haag, met interview van Dirk van Keulen; klik hier