Reacties en recensies

Deel 1: De aard van de theologie

– ‘Eerste deel werk Van Ruler gepresenteerd’, in: Reformatorisch Dagblad, 27 september 2007, 2
– H.W. de Knijff, ‘Kroniek: Bij de presentatie van het Verzameld Werk van A.A. van Ruler’, in: Kerk en Theologie 59 (2008), 179-181.
– Recensie door Nico den Bok, in: Kerk en Theologie 59 (2008), 281-283.
– Recensie door J.P. (Kobus) Labuschagne, in: Hervormde Teologiese Studies 64/3 (jul.-sept. 2008)
– Recensie door J. Veenhof, in: Theologische Zeitschrift 67 (2011), 90-93.
– Recensie door J. Hoek, in: Theologia Reformata 51/1 (maart 2008), 90.
– H.J. Lam, ‘De siervogel Van Ruler. eerste deel Verzameld Werk gepresenteerd’, in: De Waarheidsvriend 95/13 (11 oktober 2007), 13
– G.W. Marchal, ‘Een erezuil voor Van Ruler’, in: Confessioneel, 13 september 2007, 1.
– Gert Marchal, ‘Speler en spelleider bij de gratie Gods’, in: Centraal Weekblad 55/40 (5 oktober 2007), 15.
– Koert van Bekkum, ‘Gelovig genieten van Ajax-Feyenoord’, in: Nederlands Dagblad, 8 februari 2008, Het Katern, 4.
– K. van der Zwaag, ‘Pleidooi voor klassieke theologiebeoefening. “Verzameld Werk” Van Ruler ontsluit grotendeels onbekende nalatenschap’, in: Reformatorisch Dagblad, 4 oktober 2007, 20.
– Henk Vreekamp, ‘Een stoer zelfstandig denker uit Kûbaard. Eerste deel van het Verzameld Werk van dr. A.A, van Ruler’, in: Friesch Dagblad, 26 september 2007, 2.
– Henk Reefhuis, ‘Verzameld Werk’, in: Kerk onderweg. Uitgave van de Samen op Weg gemeente Santpoort-Velserbroek, 2007/9 (6 oktober tot 10 november 2007), 6.
– Interview: Tjerk de Reus, ‘“Van Ruler is één groot avontuur’. Het eerste deel van het Verzameld Werk van de befaamde theoloog is gereed’, in: Sneinspetiele. Weekblad van het Friesch Dagblad, 22 september 2007, 16-17.
– Dick Steenks, ‘Van de predikant. Persoonlijk’, in: It Klankboerd. Gemeentenieuws Hervormde Gemeente Oenkerk c.a., november 2007, 13-14.

Deel 2: Openbaring en Heilige Schrift

–   Recensie door Nico den Bok, in: Kerk en Theologie 59 (2008), 391-392.
–   Recensie door H.G.L. Peels, in: Theologia Reformata 52/3 (september 2009), 307.
–   Recensie door A.J. Kunz, in: De Waarheidsvriend 96/36 (4 september 2008), 19.
–   Recensie door J.G. Barnhoorn, in: Ecclesia, 9 april 2010.
–   Recensie door Adriana van der Klis, in: De Civitate, december 2009.
–   Recensie door Peter Wijnberger, in: G.T.S.V. Voetius – Vox Voetianum 34/4 (juni 2011), 66-68.

Deel 3: God, schepping, mens, zonde

–   J. Hoek, ‘Alles in bevindelijke gloed. A.A. van Ruler als pleitbezorger van katholiek-gereformeerde bevinding, in: Theologia Reformata 54 (2011), 288-305.
–   Recensie door Nico den Bok, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 65 (2011), 83-84.
–   Recensie door Nico den Bok, in: Kerk en Theologie 60 (2009), 405-407.
–   G. Hette Abma, ‘Reuzenzwaai aan de rekstok’, in: Woord en Dienst 58/19 (9 oktober 2009), 28-29.
–   Karel Blei, ‘“God chaotiseert zelf”’, in: Interpretatie, april 2010, 33.
–   G.W. Marchal, ‘Verder op weg met Van Ruler’, in: Confessioneel 122/5 (4 maart 2010), 10-11.
–   Klaas van der Zwaag, ‘Van Rulers vreugde om de schepping’, in: Reformatorisch Dagblad, 24 september 2009.
–   Marcel Sarot, ‘Van Ruler volgde tijdgeest, maar was geen betrouwbare gids’, in: Friesch Dagblad, 7 oktober 2009, 2.
–   Marcel Sarot, ‘Theoloog Van Ruler geen erg betrouwbare gids’, in: Het goede leven 8/40 (9-16 oktober 2009), 17.
–   Catharinus Elsinga, ‘Boeiend beeld van verkondiger uit Kûbaard’, in: Friesch Dagblad, 13 oktober 2009, 2.
–   Allan Janssen, ‘Joyful Theology’, in: Perspectives. A Journal of Reformed Thought, December 2009.

Deel 4A en 4B: Christus, de Geest en het heil

–   ‘Kritiek op bevinding uit betrokkenheid. Verzameld Werk van Van Ruler over Christus, de Geest en het heil gepresenteerd’, in: Reformatorisch Dagblad, 10 juni 2011, 2.
–   Klaas van der Zwaag, ‘Van Ruler worstelde met bevinding’ in: Reformatorisch Dagblad, 10 juni 2011.
–   Dick Schinkelshoek, ‘Een onverwachte loftrompet op bevindelijkheid’, in: Nederlands Dagblad, Gulliver, 22 juli 2011, 4-5.
–   ‘A.A. van Ruler, Christus, de Geest en het heil, Verzameld Werk IVA & IVB’, op de website Klassieke Theologie, 20 september 2012.
–   Interview: Frans Ebeltjes, ‘Deel vier “Theologisch vuurwerk” is klaar’, in: De Stentor, 10 juni 2011.

Deel 6A: De theocratie
Deel 6B: Cultuur, samenleving, politiek, onderwijs

–   ‘Cultuur heeft theocratisch hart nodig. Twee delen verzameld werk dr. Van Ruler over kerk, staat en politiek gepresenteerd’, in: Reformatorisch Dagblad, 13 oktober 2016, 14
–   Klaas van der Zwaag, ‘Droom Van Ruler houdt de mens wakker’, in: Reformatorisch Dagblad, Puntkomma, 12 november 2016, 4-5.
–   Recensie door Dick Schinkelshoek, in: Nederlands Dagblad, Gulliver, 10 maart 2017, 11.
–   Tjerk de Reus, ‘Theoloog Van Ruler zette graag zijn voet dwars in kerk en staat’, in: Friesch Dagblad, 15 oktober 2016, 8.

Voorts:

–   Interview: A. de Heer, ‘Een oudejaarsmeditatie, hartje hongerwinter ’44. Dr. Van Keulen ontsluit werk prof. dr. A.A. van Ruler’, in: Reformatorisch Dagblad, Kerkplein, 28 december 2006, 15.
–   ‘Van Rulers honderdste geboortedag herdacht’, in: Reformatorisch Dagblad, 4 december 2008, 2.
–   ‘“Het was bij ons net een duiventil”’, in: Reformatorisch Dagblad, Kerkplein, 4 december 2008, 15.
–   Piet H. de Jong, ‘Van Ruler en zijn bevindelijke wortels. Bezinning op postuum gegeven keiharde kritiek op ultragereformeerden’, in: Nederlands Dagblad, 11 december 2008, 2.
–   ‘Van Ruler kerkte als jongen bij ds. Fraanje. Congres over hervormde theoloog trekt 200 bezoekers’, in: Reformatorisch Dagblad, 11 december 2008, 2.
–   Interview: Klaas van der Zwaag, ‘Een late liefde voor Van Ruler’, in: Reformatorisch Dagblad, Puntkomma, 13 augustus 2010, 4-5.
–   K. van der Zwaag, ‘Van Ruler, een theocraat die de politiek bij de les houdt’, in: Zicht, 1 juli 2011.
–   J. van der Graaf, ‘Van Rulers theocratisch ideaal blijft actueel’, in: Reformatorisch Dagblad, 30 augustus 2011.
–   Kontekstueel, 26-2 (november 2011): ‘A.A. Van Ruler: stoer zelfstandig denker’, met bijdragen van W.J. Dekker, D. van Keulen, G. van den Brink, W.H. ten Boom, J.P. de Vries, J. Stelwagen en T. Jacobs.
–   A.A.A. Prosman, ‘Op het kruis ligt het zwaard’, in: Theologia Reformata 54 (2011), 9-27.
–   J.P. de Vries, ‘A.A. van Ruler en de vrijgemaakten’, in: Theologia Reformata 55 (2012), 28-43.
–   Prof. Betteke van Ruler: ‘Eigenlijk wil ik gewoon preken’, in: Reformatorisch Dagblad, 9 december 2016.
–   Dirk van Keulen, ‘“God Deals more Roughly with his Creature than We Would Like”. Leviathan in the Work of Arnold A. van Ruler’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp and Eric Peels (eds.), Playing with Leviathan. Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Leiden/Boston (Brill) 2017, 201-212.
In een Nederlandse versie:
–   Dirk van Keulen, ‘“God gaat ruiger met zijn schepsel om dan ons lief is”. De Leviatan in het werk van Arnold A. van Ruler’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp en Eric Peels (red.), Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, Amsterdam (Buijten & Schipperheijn) 2018, 199-210.