Reacties, recensies en andere artikelen

Deel 1: De aard van de theologie

– ‘Eerste deel werk Van Ruler gepresenteerd’, in: Reformatorisch Dagblad, 27 september 2007, 2
– H.W. de Knijff, ‘Kroniek: Bij de presentatie van het Verzameld Werk van A.A. van Ruler’, in: Kerk en Theologie 59 (2008), 179-181.
– Recensie door Nico den Bok, in: Kerk en Theologie 59 (2008), 281-283.
– Recensie door J.P. (Kobus) Labuschagne, in: Hervormde Teologiese Studies 64/3 (jul.-sept. 2008)
– Recensie door J. Veenhof, in: Theologische Zeitschrift 67 (2011), 90-93.
– Recensie door J. Hoek, in: Theologia Reformata 51/1 (maart 2008), 90.
– H.J. Lam, ‘De siervogel Van Ruler. eerste deel Verzameld Werk gepresenteerd’, in: De Waarheidsvriend 95/13 (11 oktober 2007), 13
– G.W. Marchal, ‘Een erezuil voor Van Ruler’, in: Confessioneel, 13 september 2007, 1.
– Gert Marchal, ‘Speler en spelleider bij de gratie Gods’, in: Centraal Weekblad 55/40 (5 oktober 2007), 15.
– Koert van Bekkum, ‘Gelovig genieten van Ajax-Feyenoord’, in: Nederlands Dagblad, 8 februari 2008, Het Katern, 4.
– K. van der Zwaag, ‘Pleidooi voor klassieke theologiebeoefening. “Verzameld Werk” Van Ruler ontsluit grotendeels onbekende nalatenschap’, in: Reformatorisch Dagblad, 4 oktober 2007, 20.
– Henk Vreekamp, ‘Een stoer zelfstandig denker uit Kûbaard. Eerste deel van het Verzameld Werk van dr. A.A, van Ruler’, in: Friesch Dagblad, 26 september 2007, 2.
– Henk Reefhuis, ‘Verzameld Werk’, in: Kerk onderweg. Uitgave van de Samen op Weg gemeente Santpoort-Velserbroek, 2007/9 (6 oktober tot 10 november 2007), 6.
– Interview: Tjerk de Reus, ‘“Van Ruler is één groot avontuur’. Het eerste deel van het Verzameld Werk van de befaamde theoloog is gereed’, in: Sneinspetiele. Weekblad van het Friesch Dagblad, 22 september 2007, 16-17.
– Dick Steenks, ‘Van de predikant. Persoonlijk’, in: It Klankboerd. Gemeentenieuws Hervormde Gemeente Oenkerk c.a., november 2007, 13-14.

Deel 2: Openbaring en Heilige Schrift

–   Recensie door Nico den Bok, in: Kerk en Theologie 59 (2008), 391-392.
–   Recensie door H.G.L. Peels, in: Theologia Reformata 52/3 (september 2009), 307.
–   Recensie door A.J. Kunz, in: De Waarheidsvriend 96/36 (4 september 2008), 19.
–   Recensie door J.G. Barnhoorn, in: Ecclesia, 9 april 2010.
–   Recensie door Adriana van der Klis, in: De Civitate, december 2009.
–   Recensie door Peter Wijnberger, in: G.T.S.V. Voetius – Vox Voetianum 34/4 (juni 2011), 66-68.

Deel 3: God, schepping, mens, zonde

–   J. Hoek, ‘Alles in bevindelijke gloed. A.A. van Ruler als pleitbezorger van katholiek-gereformeerde bevinding, in: Theologia Reformata 54 (2011), 288-305.
–   Recensie door Nico den Bok, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 65 (2011), 83-84.
–   Recensie door Nico den Bok, in: Kerk en Theologie 60 (2009), 405-407.
–   G. Hette Abma, ‘Reuzenzwaai aan de rekstok’, in: Woord en Dienst 58/19 (9 oktober 2009), 28-29.
–   Karel Blei, ‘“God chaotiseert zelf”’, in: Interpretatie, april 2010, 33.
–   G.W. Marchal, ‘Verder op weg met Van Ruler’, in: Confessioneel 122/5 (4 maart 2010), 10-11.
–   Klaas van der Zwaag, ‘Van Rulers vreugde om de schepping’, in: Reformatorisch Dagblad, 24 september 2009.
–   Marcel Sarot, ‘Van Ruler volgde tijdgeest, maar was geen betrouwbare gids’, in: Friesch Dagblad, 7 oktober 2009, 2.
–   Marcel Sarot, ‘Theoloog Van Ruler geen erg betrouwbare gids’, in: Het goede leven 8/40 (9-16 oktober 2009), 17.
–   Catharinus Elsinga, ‘Boeiend beeld van verkondiger uit Kûbaard’, in: Friesch Dagblad, 13 oktober 2009, 2.
–   Allan Janssen, ‘Joyful Theology’, in: Perspectives. A Journal of Reformed Thought, December 2009.

Deel 4A en 4B: Christus, de Geest en het heil

–   ‘Kritiek op bevinding uit betrokkenheid. Verzameld Werk van Van Ruler over Christus, de Geest en het heil gepresenteerd’, in: Reformatorisch Dagblad, 10 juni 2011, 2.
–   Klaas van der Zwaag, ‘Van Ruler worstelde met bevinding’ in: Reformatorisch Dagblad, 10 juni 2011.
–   Dick Schinkelshoek, ‘Een onverwachte loftrompet op bevindelijkheid’, in: Nederlands Dagblad, Gulliver, 22 juli 2011, 4-5.
–   ‘A.A. van Ruler, Christus, de Geest en het heil, Verzameld Werk IVA & IVB’, op de website Klassieke Theologie, 20 september 2012.
–   Interview: Frans Ebeltjes, ‘Deel vier “Theologisch vuurwerk” is klaar’, in: De Stentor, 10 juni 2011.

deel 5A:

Bijdragen bij de presentatie van deel 5A:
Dirk van Keulen: ‘De ridder is gestorven’
(overzicht van de reacties in kerkelijk Nederland op het overlijden van Van Ruler)
Ciska Stark: ‘Van Ruler en de prediking
Hans Schaeffer: ‘Van Ruler en de liturgie
Hans Kronenburg: ‘Van Ruler over katholiciteit

Persberichten bij de verschijning van deel 5A:
Nederlands Dagblad 14 dec. 2020
Reformatorisch Dagblad 14 dec. 2020
Friesch Dagblad 15 dec. 2020
Reformatorisch Dagblad 16 december 2020

Deel 5B: Kerkorde, kerkrecht, ambt

Bijdragen bij de presentatie van deel 5B:
– reactie P. van den Heuvel
– reactie J. Stelwagen
– dr. Margriet Gosker: Van Ruler en het ambt
– dr. Leon van den Broeke: Macht, machtsmisbruik en recht in de kerk: Organen van bijstand en het kerkrecht voor de wereld
– dr. Bas Plaisier: Van Ruler en het apostolaat

Foto’s van de presentatie van deel VB in de Diependaalsekerk in Hilversum
(bron Reformatorisch Dagblad): foto 1; foto 2; foto 3; foto 4; foto 5

Deel 6A: De theocratie
Deel 6B: Cultuur, samenleving, politiek, onderwijs

–   ‘Cultuur heeft theocratisch hart nodig. Twee delen verzameld werk dr. Van Ruler over kerk, staat en politiek gepresenteerd’, in: Reformatorisch Dagblad, 13 oktober 2016, 14
–   Klaas van der Zwaag, ‘Droom Van Ruler houdt de mens wakker’, in: Reformatorisch Dagblad, Puntkomma, 12 november 2016, 4-5.
–   Recensie door Dick Schinkelshoek, in: Nederlands Dagblad, Gulliver, 10 maart 2017, 11.
–   Tjerk de Reus, ‘Theoloog Van Ruler zette graag zijn voet dwars in kerk en staat’, in: Friesch Dagblad, 15 oktober 2016, 8.
Video reportage van de presentatie van deel 6A en 6B in oktober 2016 in het gebouw van de Eerste Kamer in den Haag, met interview van Dirk van Keulen; klik hier

Andere artikelen:

–   Interview: A. de Heer, ‘Een oudejaarsmeditatie, hartje hongerwinter ’44. Dr. Van Keulen ontsluit werk prof. dr. A.A. van Ruler’, in: Reformatorisch Dagblad, Kerkplein, 28 december 2006, 15.
–   ‘Van Rulers honderdste geboortedag herdacht’, in: Reformatorisch Dagblad, 4 december 2008, 2.
–   ‘“Het was bij ons net een duiventil”’, in: Reformatorisch Dagblad, Kerkplein, 4 december 2008, 15.
–   Piet H. de Jong, ‘Van Ruler en zijn bevindelijke wortels. Bezinning op postuum gegeven keiharde kritiek op ultragereformeerden’, in: Nederlands Dagblad, 11 december 2008, 2.
–   ‘Van Ruler kerkte als jongen bij ds. Fraanje. Congres over hervormde theoloog trekt 200 bezoekers’, in: Reformatorisch Dagblad, 11 december 2008, 2.
–   Interview: Klaas van der Zwaag, ‘Een late liefde voor Van Ruler’, in: Reformatorisch Dagblad, Puntkomma, 13 augustus 2010, 4-5.
–   K. van der Zwaag, ‘Van Ruler, een theocraat die de politiek bij de les houdt’, in: Zicht, 1 juli 2011.
–   J. van der Graaf, ‘Van Rulers theocratisch ideaal blijft actueel’, in: Reformatorisch Dagblad, 30 augustus 2011.
–   Kontekstueel, 26-2 (november 2011): ‘A.A. Van Ruler: stoer zelfstandig denker’, met bijdragen van W.J. Dekker, D. van Keulen, G. van den Brink, W.H. ten Boom, J.P. de Vries, J. Stelwagen en T. Jacobs.
–   A.A.A. Prosman, ‘Op het kruis ligt het zwaard’, in: Theologia Reformata 54 (2011), 9-27.
–   J.P. de Vries, ‘A.A. van Ruler en de vrijgemaakten’, in: Theologia Reformata 55 (2012), 28-43.
–   Prof. Betteke van Ruler: ‘Eigenlijk wil ik gewoon preken’, in: Reformatorisch Dagblad, 9 december 2016.
–   Dirk van Keulen, ‘“God Deals more Roughly with his Creature than We Would Like”. Leviathan in the Work of Arnold A. van Ruler’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp and Eric Peels (eds.), Playing with Leviathan. Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Leiden/Boston (Brill) 2017, 201-212.
In een Nederlandse versie:
–   Dirk van Keulen, ‘“God gaat ruiger met zijn schepsel om dan ons lief is”. De Leviatan in het werk van Arnold A. van Ruler’, in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp en Eric Peels (red.), Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, Amsterdam (Buijten & Schipperheijn) 2018, 199-210.
–  Tjerk de Reus, ‘“Ik geloof niet aan deze cultuurdithyrambe”. Ad den Besten over A.A. van Ruler’, in: Kerk en Theologie 71 (2020), 167-180.
–  Dirk van Keulen, ‘“Wie zwei Hände auf einem Bauch”? Arnold van Ruler und Jürgen Moltmann’, in: George Harinck en Hans-Georg Ulrichs (red.), Naaste verwanten/Nahe Verwandte. Het gereformeerde protestantisme in Nederland en Duits­land in de twintigste eeuw. Kenmerken, betrekkingen, verschillen, wisselwerkingen/Der reformierte Protestantismus in den Niederlanden und in Deutschland im 20. Jahrhundert. Signaturen, Beziehungen, Differenzen, Wechselwirkungen (Amersfoort De Vuurbaak) 2020, 273-295.