Inhoudsopgave deel 2

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
deel 2: Openbaring en Heilige Schrift

Inleiding

1. OPENBARINGSLEER EN EPISTEMOLOGIE
Het trinitarisch denken in de theologische kenleer
De Heilige Schrift als principium theologiae
Natuur en genade
Het aanknopingspunt
De beperktheid van het theologische kennen
De theologia naturali et revelata
De andere zijde van het vraagstuk van de natuurlijke theologie

2. DE HEILIGE SCHRIFT
Schriftgezag en geloofszekerheid
De bijbel als grond van het geloof
Openbaring – Schrift – Traditie (de canon als theologisch probleem)
De locus de scriptura sacra als zodanig
De bijbel als lezenaar
Schriftgezag en kerk
Vormen van omgang met de bijbel

3. OUDE TESTAMENT
Amos en Hosea
Abraham en de twintigste eeuw
De waarde van het Oude Testament I
Het Nieuwe Testament over het Oude Testament
De waarde van het Oude Testament II
De vervulling van het Oude Testament
De christelijke kerk en het Oude Testament

4. MEDITATIES IN ACADEMISCHE CONTEXT
Semesteropening
Semesteropening
Grepen uit het Magnifica