Inhoudsopgave deel 6 B

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
Deel 6 b:  Cultuur, samenleving, politiek, onderwijs

INLEIDING
1. Christen, cultuur en samenleving
1.1 Het Nederlands Gesprek Centrum
1.2 Achtergronden van het herderlijk schrijven
1.3 Christendom/protestantisme en cultuur
1.4 Het communisme
2. Nederland, Protestantisme, Europa, het Westen
3. Kerk en staat
3.1 Een vroege interesse
3.2 Bijbelse fundering
3.3 Artikel 16 van ‘Fundamenten en Perspectieven’
3.4 Enkele latere teksten over aspecten van de verhouding tussen kerk en staat
3.5 (Ambts)gebed
4. Kerk en politiek
4.1 Politiek is een heilige zaak
4.2 Een ommezwaai met betrekking tot de democratie en politieke partijen
4.3 Evangelische radicaliteit in de politiek
4.4 De politieke verantwoordelijkheid van de kerk
5. De Protestantse Unie
5.1 Het ontstaan van de Protestantse Unie
5.2 Het echec van de parlementsverkiezingen van 1946
5.3 Van Rulers betrokkenheid bij de Protestantse Unie na de verkiezingen van 1946
6. Christendom en humanisme
7. Opvoeding en onderwijs
8. Commentaar bij de tijd
8.1 Bij gebeurtenissen binnen de koninklijke familie
8.2 De wederopbouw van de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog
8.3 Herdenken
8.4 Processieverbod
8.5 De jaren zestig

1. CHRISTEN, CULTUUR EN SAMENLEVING
De culturele taak van de overheid
Achtergronden van het herderlijk schrijven
Personalisme – democratie – verzuiling
Gestaltwerdung Christi in der Welt
De christen en de cultuur
Gerechtigheid en wet
Het gesprek
Het gesprek in de Nederlandse samenleving
Protestantisme en cultuur
Het communisme als stimulans voor ons christen-zijn
De verhouding van de christelijke religie en de cultuur
De nood van de ongelovige

2. NEDERLAND, PROTESTANTISME, EUROPA, HET WESTEN
Is Nederland een protestantse natie?
Taak en toekomst van het protestantisme in Nederland
De christen en de eenheid van Europa
De waarden van het Westen
Waarom nu juist het christendom – in Európa, nú?

3. KERK EN STAAT
Kerk en staat
De staat in het Oude en Nieuwe Testament
Bijbel, staat en kerk
De staat in verband met artikel 16 van Fundamenten en Perspectieven van Belijden
[Romeinen 13:1-7]
Principiële en historische aspecten van de verhouding tussen kerk en overheid
De verhouding tussen kerk en staat
Die prinzipielle, geistliche Bedeutung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Kirche und Staat
De structuurverandering in de verhouding van kerk en overheid
Het ambtsgebed in gemeenteraden
Openen en sluiten met gebed

4. KERK EN POLITIEK
Christen en burger
De kerk spreekt over de politiek
Christendom, kerk en politiek
Bestaansrecht van christelijke politieke partijen
Kerk en politiek
Evangelische radicaliteit in de politiek

5. PROTESTANTSE UNIE
Wat is het karakter van de Protestantse Unie?
Politiek is een heilige zaak
De Protestantse Unie (I)
Ons cultureel-sociaal program
Om kerk, volk en het Friese Christelijk-Historische beginsel
De doorbreking van het isolement
De gemeenschappelijke dienst van God
De Protestantse Unie (II)
Tevreden of bezorgd? Waarover?
De staat en de openbaring
De Vrije Natie
Onze grondlijnen
De staat en de geschiedenis
Apostolaat en theocratie
De voortgaande reformatie van het volk
Samenwonen als volk in verscheidenheid

6. CHRISTENDOM EN HUMANISME
Christendom en humanisme (I)
Christendom en humanisme (II)
Christendom en humanisme (III)
De overheid in Nederland en het humanisme
Het moderne humanisme in de oude christenheid
Christendom en humanisme (IV)
De kijk van een katholiek-reformatorisch christen op het Humanistisch Verbond

7. OPVOEDING EN ONDERWIJS
De idee der humaniteit in de opvoeding
Kerstening van het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
Opvoeding in schoolverband naar de emotionele zijde
De christelijke school en de wetenschap
Is neutraliteit in de opvoeding mogelijk?
Onderwijs in reformatorische zin
De school, het evangelie en de cultuur
Wat verwachten wij van de school ten aanzien van het leven der kerk?
De School met de Bijbel in de toekomst

8. COMMENTAAR BIJ DE TIJD
Dat Israël nu zegge, dat zijne goedertierenheid in der eeuwigheid is
Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid
Wij zullen juichen over uw heil, en de vaandelen opsteken in de Naam onzes Gods. De Here vervulle al uwe begeerten
Opdat mijn huis vol worde
Er zit goed nieuws in de lucht
Jubelend keert hij huiswaarts, dragend zijn garven
Heroriëntering
De vrijheidsgedachte
[Avondwijding]
[Leger en volk]
[Radiotoespraak op 5 mei 1946]
Feest
De zin van het herdenken
Wij staan op wacht
De verhouding van herdenken en verwachten
Protestants standpunt ten aanzien van het processieverbod
De christelijke kijk op macht en vrijheid
Democratie en gezag
Houdt ook uw straat schoon
Gezag en geweld
Gezag en verantwoordelijkheid
De democratisering van de wilsfactor