presentatie deel 5B

Deel 5B: Kerkorde, kerkrecht, ambt

Bijdragen bij de presentatie van deel 5B:
– reactie P. van den Heuvel
– reactie J. Stelwagen
– dr. Margriet Gosker: Van Ruler en het ambt
– dr. Leon van den Broeke: Macht, machtsmisbruik en recht in de kerk: Organen van bijstand en het kerkrecht voor de wereld
– dr. Bas Plaisier: Van Ruler en het apostolaat

Latere reacties en recensies: